ตั้งกก.สอบโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์มหาดไทย

ตั้งกก.สอบโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์มหาดไทย

ตั้งกก.สอบโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์มหาดไทย

รูปข่าว : ตั้งกก.สอบโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์มหาดไทย

ตั้งกก.สอบโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์มหาดไทย


นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นร่วมกันในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์วงเงิน 3,490 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนจะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ โดยก่อนหน้านี้มีหลายหน่วยงานที่ได้ตรวจสอบและ ทักท้วงในความไม่โปร่งใสของโครงการดังกล่าวมาแล้วหลังการชะลอแต่งตั้งนายมงคล สุระสัจจะ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการตอบโต้ระหว่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีกับ นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำให้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ทั้ง 2 คนได้ทำความเข้าใจกันโดยนายอภิสิทธิ์ ได้แสดงเอกสารจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ตรวจสอบถึงความผิดปกติของโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงมหาดไทย ให้นายชวรัตน์ ได้ตรวจสอบ และหาทางออกด้วยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงบประมาณ ร่วมเป็นคณะกรรมการกับรองปลัดกระทรวง

สำหรับโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่หรือสมาทการ์ด วงเงิน 3,490 ล้านบาท บริษัทคอนโทรล ดาต้าชนะการประมูลจากคู่แข่งหลายบริษัทจนเหลือการแข่งขันทดสอบขั้นเทคนิค ซึ่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน หรือ TOR ซึ่งมีนายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำนวยส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน เป็นประธานกรรมการ ได้เสนอข้อโต้แย้ง กว่าการทดสอบการเชื่อมโยงระบบทางเทคนิค ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทที่ผ่านการทดสอบสามารถดำเนินงานตามโครงการได้ โดยทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ให้ทบทวนการประมูลโครงการดังกล่าว

นายมงคล ในฐานะอธิบดีกรมการปกครองขณะนั้น ได้ลงนาม โครงการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ กับบริษัทคอนโทรล ดาต้า ทั้งที่มีข้อทักท้วงจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง หรือ แม้แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เห็นว่าการประมูลโครงการไม่โปร่งใส และไม่เป็นไปตามทีโออาร์ จนเป็นที่มาของการที่นายกรัฐมนตรี ให้ตั้งคณะกรรมการสอบโครงการนี้จนกว่าจะได้ข้อเท็จจริง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน