ตรวจสอบทุจริตสอบคัดเลือกตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตรวจสอบทุจริตสอบคัดเลือกตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตรวจสอบทุจริตสอบคัดเลือกตำรวจชั้นสัญญาบัตร

รูปข่าว : ตรวจสอบทุจริตสอบคัดเลือกตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตรวจสอบทุจริตสอบคัดเลือกตำรวจชั้นสัญญาบัตร


หน่วยงานกลางสอบคัดเลือกตำรวจชั้นสัญญาบัตรเชื่อว่าการรั่วไหลของข้อสอบที่ทำให้เกิดการทุจริต มาจากการสอบของตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งคุมการสอบไม่รัดกุม แต่อ้างว่า ทราบข้อมูลการทุจริตมาก่อนแล้ว ขณะที่ตำรวจภาค 9 ตรวจพบการทุจริตโดยใช้อุปกรณ์อิเลคโทรนิคในลักษณะเดียวกับตำรวจภูธรภาค 4 เครื่องส่งสัญญาณอิเลคโทรนิค และอุปกรณ์รับสัญญาณ เป็นของกลางที่ตำรวจภูธรภาค 9 ยึดจากตัวตำรวจชั้นประทวน 5 นาย ขณะสอบแข่งขันเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ภายในห้องสอบโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา เมื่อ 2 วันก่อน โดยพบว่าการทุจริตมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตการสอบของตำรวจภูธรภาค 4 ที่จังหวัดขอนแก่น คือซุกซ่อนอุปกรณ์รับสัญญาณในตัวผู้สอบ โดยมีการส่งสัญญาณบอกคำตอบจากส่วนกลาง โดยกองบัญชาการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดสอบยอมรับว่า พบการทุจริตทั้งในการสอบของตำรวจภูธรภาค 4, ภาค 8,ภาค 9 และส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร

เบื้องต้นคาดว่า ข้อสอบอาจรั่วไหลจากการสอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งควบคุมการสอบไม่รัดกุม โดยเชื่อว่าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณระยะส่ง 100 -200 เมตร ทำได้โดยช่างเทคนิค ในราคาประมาณ 1,000 บาท เนื่องจากไม่พบการขายในท้องตลาด ส่วนมาตรการป้องกันจะใช้เครื่องตัดสัญญาณเข้ามาควบคุมในพื้นที่ นอกจากนี้ กองบัญชาการศึกษายังอ้างว่าทราบข้อมูลการทุจริตการสอบมาก่อนแล้ว

สำหรับข้อสอบที่พบมีการทุจริตครั้งนี้อยู่ระหว่างการนำมาตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งหากทราบผลจะมีการนำเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง ว่าจะยกเลิกการสอบหรือไม่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน