ก.มหาดไทยสำรวจป่าเตรียมออกโฉนดชุมชน จ.ตรัง

ก.มหาดไทยสำรวจป่าเตรียมออกโฉนดชุมชน จ.ตรัง

ก.มหาดไทยสำรวจป่าเตรียมออกโฉนดชุมชน จ.ตรัง

รูปข่าว : ก.มหาดไทยสำรวจป่าเตรียมออกโฉนดชุมชน จ.ตรัง

ก.มหาดไทยสำรวจป่าเตรียมออกโฉนดชุมชน จ.ตรัง

กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแนวป่าในจังหวัดตรังร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาออกโฉนดที่ดินทำกินให้ชาวบ้านกว่า 80 ชุมชน หลังมีการประกาศระเบียบว่าด้วยการจัดโฉนดชุมชน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย และคณะเจ้าหน้าที่ในจังหวัดตรัง สำรวจแนวป่าตามชุมชนต่างๆ ประกอบด้วยชุมชนบ้านตระ อำเภอปะเหลียน, ชุมชนบ้านน้ำปลิว อำเภอรัษฎา, ชุมชนบ้านไร่เหนือ อำเภอห้วยยอด, ชุมชนบ้านทับเขือ-ปลักหมู อำเภอนาโยง และชุมชนบ้านลำขนุน รวมพื้นที่กว่า 7,800 ไร่ เพื่อเตรียมออกโฉนดที่ทำกินให้กับประชาชน

นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การสำรวจครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ให้มีคณะทำงานสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชนทั่วประเทศ

การสำรวจครั้งนี้ คณะทำงานสำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรในปัจจุบัน และการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินว่าใช้ประโยชน์มาก่อนจะประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้นานกว่า 3 ปีหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาออกโฉนด

ส่วนการออกโฉนดชุมชนเป็นอำนาจของคณะกรรมการผู้ดูแลพื้นที่ เช่น หากเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ผู้ออกโฉนดได้คือกรมอุทยานแห่งชาติ หากเป็นที่ราชพัสดุ คือกรมธนารักษ์ ส่วนที่สาธารณประโยชน์ ผู้อำนาจคือกรมที่ดิน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน