กรมชลประทานเตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำท่วม

กรมชลประทานเตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำท่วม

กรมชลประทานเตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำท่วม

รูปข่าว : กรมชลประทานเตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำท่วม

กรมชลประทานเตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำท่วม

กรมชลประทานเตือนประชาชน 7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในวันนี้ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จ.นครสวรรค์ ซึ่งสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ที่จะไหลมาสมทบอีกประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยารวมกันสูงสุดที่ประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนลงมาอยู่ที่ ประมาณ 2,200 – 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จ.ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพิ่มสูงขึ้นอีก 20-40 เซนติเมตร

ขณะที่ตอนนี้มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว โดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนโรงเรียนวัดกอไผ่ ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล ต้องช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนที่อยู่ในห้องเรียนไปชั้นบนของอาคารหลังน้ำจากแม่น้ำไหลเข้าท่วมโรงเรียน โดยผู้อำนวยการขอดูสถานการณ์อีก 2 วันหากระดับน้ำไม่ลดลงอาจต้องสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว
ส่วนชาวบ้านในต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทองใช้เรือพลาสติกในการเดินทางเข้าออกในหมู่บ้านแทนยานพาหนะหลังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนราษฏรกว่า 200 หลังคาเรือนบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตรและยังคงเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ

นายธีระวงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พบพื้นที่การเกษตรประสบภัยแล้ว 44 จังหวัด รวม 1,900,000 ไร่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกว่า 210,000 ราย
สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นจะใช้เงินทดลองราชการของกระทรวงการคลังช่วยเหลือหากเกินระเบียบของเงินทดลองราชการแต่ทั้งนี้จะได้หารือกับกระทรวงการคลังในเรื่องของเงื่อนไขการใช้เงิน ซึ่งหลังจากนี้จะให้กรมชลประทานแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม เช่น พิษณุโลก สุโขทัย อำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา โดยให้ทำระบบการผันน้ำ การปรับปรุงลำน้ำ และการเก็บกักน้ำเพื่อแก้ไขในระยาวต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน