ผู้บริหารตลาดด็อทคอมชี้คนไทยใช้ 3G ไม่คุ้มค่า

ผู้บริหารตลาดด็อทคอมชี้คนไทยใช้ 3G ไม่คุ้มค่า

ผู้บริหารตลาดด็อทคอมชี้คนไทยใช้ 3G ไม่คุ้มค่า

รูปข่าว : ผู้บริหารตลาดด็อทคอมชี้คนไทยใช้ 3G ไม่คุ้มค่า

ผู้บริหารตลาดด็อทคอมชี้คนไทยใช้ 3G ไม่คุ้มค่า

กรรมการผู้จัดการบริษัท ตลาดด็อทคอม แนะนำให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น ระบบโทรคมนาคม 2.75G ขณะเดียวกัน ธุรกิจควรเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีใหม่
การพัฒนาการสื่อสารระบบโทรคมนาคม 3G นับว่ามีความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไทย อย่างไรก็ตาม นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการบริษัท ตลาดด็อทคอม กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มักพิจารณาประโยชน์ของระบบ 3G ในด้านบันเทิง ทั้งที่ระบบดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ เช่น ญี่ปุ่น มีการทำธุรกิจ E-Commerce ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่าร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม แม้ไทยจะมีความล่าช้าในการพัฒนาการสื่อสารระบบโทรคมนาคม 3G แต่ระบบ 2.75G ก็ยังคงมีศักยภาพรองรับได้ ขณะเดียวกัน ธุรกิจไทยควรเตรียมความพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามา

นายภาวุธ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่หากพัฒนาระบบ 3G สำเร็จ คนไทยจะบริโภคข้อมูลข้าวสารได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเท่ากับว่าเงินของคนไทยไหลไปสู่ต่างชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้น ธุรกิจไทยควรพัฒนาเครื่องมือที่จะทำให้ไทยได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้วย

ปัจจุบันไทยมีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตต่ำกว่าเวียดนาม แต่การค้าผ่าน E-Commerce ยังมีปริมาณมากกว่า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เตรียมพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ หรือ 3G ยังมีสัดส่วนต่ำ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน