กทม.ประสานสถานพยาบาลคุมเข้มหวัดใหญ่ 2009

กทม.ประสานสถานพยาบาลคุมเข้มหวัดใหญ่ 2009

กทม.ประสานสถานพยาบาลคุมเข้มหวัดใหญ่ 2009

รูปข่าว : กทม.ประสานสถานพยาบาลคุมเข้มหวัดใหญ่ 2009

กทม.ประสานสถานพยาบาลคุมเข้มหวัดใหญ่ 2009

กรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หลังพบว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามียอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและนักเรียน
พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าการราชกรุงเทพมหานคร กล่าวในการประชุมพัฒนาภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังและควบคุมไข้หวัดใหญ่ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า 150 คนเข้าร่วม โดยระบุว่า สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดใหญ่ 2009 ยังแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ดังนั้นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่เริ่มแรกจึงเป็นเรื่องสำคัญ หลังจากพบว่า ที่ผ่านมา การเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังเฉพาะในศูนย์บริการสาธารณสุขเพียง 68 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถสะท้อนการแพร่ระบาดที่แท้จริงได้ เนื่องจากยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ไปรับบริการในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีถึง 107 แห่ง จึงจำเป็นต้องประสานการทำงานร่วมกับสถานพยาบาลอื่นๆ เพื่อให้การสืบสวนป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 1,300 คน ผู้เสียชีวิตมี 10 คน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กและนักเรียนอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป ถึงร้อยละ 40 กรุงเทพมหานครจึงเตรียมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคในโรงเรียนกวดวิชาเป็นพิเศษในช่วงปิดเทอมนี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน