ก.พัฒนาสังคมฯ มอบรางวัลอาคารเพื่อคนพิการ

ก.พัฒนาสังคมฯ มอบรางวัลอาคารเพื่อคนพิการ

ก.พัฒนาสังคมฯ มอบรางวัลอาคารเพื่อคนพิการ

รูปข่าว : ก.พัฒนาสังคมฯ มอบรางวัลอาคารเพื่อคนพิการ

ก.พัฒนาสังคมฯ มอบรางวัลอาคารเพื่อคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมอบรางวัลอาคารที่เอื้อต่อคนพิการ ที่น่าสนใจคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิได้รับรางวัลสูงสุดในปีนี้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมอบรางวัลอาคารดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ และมีอาคารที่ได้รับรางวัลกว่า 70 แห่ง จากที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 132 แห่ง จาก 55 จังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น โดยได้รับคะแนนสูงสุด 3 ปีซ้อน รวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของปีนี้

ภายหลังพิธีมอบรางวัล ยังมีการประชุมประชาพิจารณ์เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ หรือจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อเติมเต็มข้อบกพร่องของกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย

เนื้อหาสำคัญในร่างกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ หรือจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างน้อย 5 อย่าง คือที่จอดรถ ทางลาด ห้องน้ำ ป้าย และลิฟต์ ในสวนสาธารณะ สถานีขนส่ง และเพิ่มบาทวิถีสำหรับคนพิการ โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะประกาศใช้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยไม่มีบทลงโทษหากไม่มีการปฏิบัติตาม แต่เป็นเพียงการสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของคนพิการเท่านั้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน