ศาลพิพากษาให้นิติกรรมที่ดินรัชดาเป็นโมฆะ

ศาลพิพากษาให้นิติกรรมที่ดินรัชดาเป็นโมฆะ

ศาลพิพากษาให้นิติกรรมที่ดินรัชดาเป็นโมฆะ

รูปข่าว : ศาลพิพากษาให้นิติกรรมที่ดินรัชดาเป็นโมฆะ

ศาลพิพากษาให้นิติกรรมที่ดินรัชดาเป็นโมฆะ

ศาลแพ่งตัดสินให้คุณหญิงพจมาน ณ ป้องเพชร คืนที่ดินรัชดาฯ ให้กองทุนฟื้นฟูฯ เนื่องจากเห็นว่า นิติกรรมเป็นโมฆะ และให้กองทุนฯ คืนเงินจำนวน 772 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้กับคุณหญิงพจมาน

พนักงานอัยการฝ่ายคดีแพ่งรับมอบอำนาจจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภริยาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยเรื่องโมฆะกรรม ขอให้ศาลเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายโฉนดที่ดินรัชดาภิเษก 4 แปลง จำนวน 33 ไร่เศษ มูลค่า 772 ล้านบาท และให้ส่งมอบการครอบครองที่ดิน คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ

หลังพิจารณา ศาลตัดสินให้คุณหญิงพจมานคืนที่ดินจำนวน 4 แปลง หรือกว่า 33 ไร่ ให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ เนื่องจากเห็นว่า การทำนิติกรรมการซื้อขายเป็นโมฆะ พร้อมกันนี้ยังสั่งให้กองทุนฟื้นฟูฯ คืนเงินจำนวน 772 ล้านบาทให้คุณหญิงพจมาน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ฟ้องแย้ง คือตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.52

โดยคดีนี้คุณหญิงพจมาน จำเลย ที่เป็นคู่สมรสของพ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เข้าทำนิติกรรมสัญญา ย่อมเป็นการกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัว ซึ่งต้องห้ามตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตรา 100 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาว่า พ.ต.ท.ทักษิณมีความผิดให้จำคุก 2 ปี ดังนั้น เมื่อจำเลยมีเจตนาจงใจเข้าทำนิติกรรมสัญญาที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ สัญญาจัดซื้อจัดหาที่ดินทั้ง 4 แปลง จึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ซึ่งมีผลทำให้การจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน วันที่ 30 ธ.ค.46 ระหว่างกองทุนกับจำเลย อันเป็นการสิ้นผล ไม่มีผลบังคับใช้ไปด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน