นักวิชาการแนะรัฐลงทุน 3G ให้เอกชนเช่า

นักวิชาการแนะรัฐลงทุน 3G ให้เอกชนเช่า

นักวิชาการแนะรัฐลงทุน 3G ให้เอกชนเช่า

รูปข่าว : นักวิชาการแนะรัฐลงทุน 3G ให้เอกชนเช่า

นักวิชาการแนะรัฐลงทุน 3G ให้เอกชนเช่า

นักวิชาการด้านการสื่อสารฯ เสนอรัฐบาลนำคลื่นความถี่ระบบ 3G ที่บริษัท ทีโอที และ กสท ครอบครองในเวลานี้ มาลงทุน และให้เอกชนเป็นผู้เช่า ในช่วงที่รอการตีความอำนาจของกทช.
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ระงับประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G นั้น นายอนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการด้านการสื่อสารและสารสนเทศ เสนอให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนคลื่นความถี่นี้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ครอบครอง ระหว่างรอการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจของ กทช.

นายอนุภาพ กล่าวอีกว่า หากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า กทช.ไม่มีอำนาจจัดสรรความถี่ ก็จะมีผลกระทบกับใบอนุญาตที่เตรียมออกในอนาคต เช่น ย่านความถี่ไวเม็กซ์, ไวไฟ รวมถึงใบอนุญาตที่ออกให้ตั้งแต่มี กทช.

สำหรับอาคารสถานที่ของโรงแรม ซิกเซนด์ ไฮด์อะเวย์ แอนด์ เอวาซอน สปา หัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใช้งบประมาณ 50 ล้านบาทเพื่อเตรียมการประมูล นายนันทวี เกิดชื่น ผู้จัดการโรงแรม กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัท อินเด็กซ์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดงาน กำลังประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ขณะที่พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กรรมการ กทช. กล่าวว่า ได้แจ้งทางโรงแรมเพื่อขอยกเลิกการใช้สถานที่ทันทีหลังศาลปกครองมีคำสั่งระงับการประมูล


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน