ดันร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ แก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น

ดันร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ แก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น

ดันร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ แก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น

รูปข่าว : ดันร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ แก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น

ดันร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ แก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น


เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย จ.ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ เตรียมเดินเท้าเข้ากรุงเทพมหานครกลางเดือนตุลาคม เพื่อกดดันให้สภาผู้แทนราษฎร ผ่านร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น ที่ในขณะนี้ขาดซึ่งสิทธิต่างๆซึ่งทำให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ไม่ต่างจากแรงงานต่างด้าวสัปดาห์หน้าจะถึงวันที่แพทย์นัดให้ สุไหลหมาน สินสุวรรณ เข้ารับการผ่าตัดใส่กะโหลก เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน แต่จนถึงขณะนี้ สุไหลหมาน ยังไม่มีเงินพอจะเป็นค่ารักษา ครอบครัวของสุไหลหมาน มีรากเหง้าเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่ตกค้างอยู่ในประเทศพม่า หลังจากที่ไทยเสียดินแดนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และไม่ได้อพยพกลับเข้ามาก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติบังคับใช้ ทำให้เขากลายเป็นคนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร จึงไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล

คนไทยกลุ่มนี้ยังขาดซึ่งสิทธิในการทำงาน หรือการเดินทางออกนอกพื้นที่ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ รวมถึงไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านที่พวกเขาอาศัยมานานนับ 10 ปี ในพื้นที่บ้านท่ายางคด ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ก็ไม่เคยที่จะมีความมั่นคง ต้องหวาดกลัวกับการถูกไล่ที่ตลอดเวลา

ประเทศไทยมีคนไร้สัญชาติกลุ่มต่างๆอยู่ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายมีอยู่ประมาณ 6,000คน พวกเขาเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือการมีกฎหมายเพื่อรองรับสถานะภาพความเป็นคนไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการผลักดันร่างพระราชบัญญัติสัญชาติเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ในลำดับที่ 52

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ คือ การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทย จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพื่อรับผิดชอบการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

โดยเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น มีมติร่วมกันว่าจะเดินเท้าเข้ากรุงเทพมหานครประมาณกลางเดือนตุลาคม เพื่อกดดันให้สภาผู้แทนราษฎร ผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน