ภาครัฐ-ประชาชนเดินทางร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

ภาครัฐ-ประชาชนเดินทางร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

ภาครัฐ-ประชาชนเดินทางร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

รูปข่าว : ภาครัฐ-ประชาชนเดินทางร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

ภาครัฐ-ประชาชนเดินทางร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

ผู้แทนหน่วยงานและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เช้า
ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วทุกภาค ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุและเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำดำ จังหวัดอุดรธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา จังหวัดสุรินทร์, นายกเทศมนตรีและเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน จังหวัดศรีสะเกษ, วิทยาลัยอาชีพอ่าวลึก จังหวัดกระบี่, องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนยาโย ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, ชมรมผู้สูงอายุอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ เขตประเวศ, คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ "84 พรรณไม้ ถวายในหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ ในปี 2554 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในพรรณไม้ท้องถิ่นและช่วยดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเป็นการสานต่อโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน