เยาวชนชี้เหตุ “นักเรียน-นักเลง” เกิดจากคึกคะนอง

เยาวชนชี้เหตุ “นักเรียน-นักเลง” เกิดจากคึกคะนอง

เยาวชนชี้เหตุ “นักเรียน-นักเลง” เกิดจากคึกคะนอง

รูปข่าว : เยาวชนชี้เหตุ “นักเรียน-นักเลง” เกิดจากคึกคะนอง

เยาวชนชี้เหตุ “นักเรียน-นักเลง” เกิดจากคึกคะนอง

นักเรียนนักเลงเป็นอีกปัญหาของสังคมไทยที่ยังไม่มีทางออก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจัดเวทีเสวนา โดยตัวแทนเยาวชนจากบ้านกาญจนาภิเษกเสนอว่า ถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มที่การทำความเข้าใจกับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษกสะท้อนบทเรียนของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นว่า ส่วนใหญ่เกิดจากความคึกคะนอง และต้องการการยอมรับจากเพื่อน ทำให้ขาดสติในการใช้ชีวิต ขณะเดียวกันพื้นฐานความอบอุ่นในครอบครัวและสภาพแวดล้อมของสังคมก็เป็นปัจจัยเร้าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้น

นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก ระบุว่า ปัญหานักเรียนนักเลงสะท้อนถึงปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่ยังไม่สามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนทำให้พวกเขาก้าวพลาด

ส่วนกระบวนการดึงให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้กลับเข้ามาในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมจะต้องร่วมกำหนด เพราะขณะนี้มีเด็กและเยาวชนอยู่ในสถานพินิจต่างๆ กว่า 50,000 คน

สำหรับข้อเสนอจากเวทีเสวนาในครั้งนี้ เยาวชนที่เคยพลาดผิดระบุว่า สังคมต้องเรียนรู้ความแตกต่าง และเข้าใจบริบทของการกระทำผิด เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จะนำไปแก้ไขปัญหา โดยให้เยาวชนเป็นผู้มีส่วนร่วม ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิรูประบบการศึกษาที่มุ่งตอบสนองเชิงพาณิชย์ให้เป็นการศึกษาเชิงอุดมการณ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตได้จริง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน