เล็งจัดทำบัญชีรายชื่อประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็ก

เล็งจัดทำบัญชีรายชื่อประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็ก

เล็งจัดทำบัญชีรายชื่อประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็ก

รูปข่าว : เล็งจัดทำบัญชีรายชื่อประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็ก

เล็งจัดทำบัญชีรายชื่อประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็ก

กระทรวงแรงงานมีมติตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่ออาชีพอันตรายสำหรับเด็ก เพื่อกำหนดมาตรการห้ามใช้แรงงานเด็ก หลังประเทศสหรัฐอเมริกาลดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.แรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยระบุว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้ง ซึ่งกำลังถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2553 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามอง (Tire 2 Watch List) จากเดิมที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่มีปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แต่รัฐมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา

ที่ประชุมจึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่องานอันตรายของแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย โดยจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ 29 ก.ย.นี้ เพื่อกำหนดรายชื่ออาชีพอันตรายสำหรับเด็ก ก่อนที่จะนำเสนอเข้าคณะกรรมการระดับชาติฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

กฎหมายต่อต้านการค้าแรงงานเด็กของสหรัฐฯ จะจัดอันดับคู่ค้าเป็น 3 ลักษณะ คือ
1.ประเทศที่ไม่มีปัญหาการค้ามนุษย์
2.ประเทศที่มีการค้ามนุษย์ จะแบ่งออกเป็นมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา และไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ โดยล่าสุดไทยเองถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้
3.ประเทศที่มีการค้ามนุษย์อย่างรุนแรง ในกลุ่มนี้ สหรัฐฯ จะบอยคอยไม่รับซื้อสินค้าเด็ดขาด ซึ่งเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าหากประเทศไทยไม่เร่งแก้ไข อาจนำไปสู่การระงับคำสั่งซื้อสินค้าที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์

ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่า ปี 2552 ประเทศไทยมีการใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปี ประมาณ 24,000 คน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบที่มีถึง 650,000 คน แต่การที่ไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามอง เนื่องจากมีภาพเด็กทำงานลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เพราะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเป็นเด็กที่ติดตามพ่อแม่ไปทำงาน ไม่ได้เป็นแรงงานเด็กแต่อย่างใด

ขณะที่ข้อมูลจาก ทีดีอาร์ไอ ระบุว่า ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกกุ้งแช่แข็งประมาณ 90,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตในเชิงมูลค่าประมาณร้อยละ 14 และอัตราการเติบโตในเชิงคุณภาพร้อยละ 24


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน