ADB คาดเศรษฐกิจไทยปี 53 โตร้อยละ 7

ADB คาดเศรษฐกิจไทยปี 53 โตร้อยละ 7

ADB คาดเศรษฐกิจไทยปี 53 โตร้อยละ 7

รูปข่าว : ADB คาดเศรษฐกิจไทยปี 53 โตร้อยละ 7

ADB คาดเศรษฐกิจไทยปี 53 โตร้อยละ 7

ADB ปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้ที่ร้อยละ 7 จากเดิมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4 เนื่องจากเศรษฐกิจได้ขยายตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก
นายฌอง ปิแอร์ เวอร์บีสท์ ผู้อำนวยการตัวแทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 7 จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 4 เนื่องจากเศรษฐกิจครึ่งปีแรกได้ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ทั้งการส่งออก การบริโภค การลงทุนในประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่า เฉลี่ยที่ร้อยละ 3.2-3.3 ซึ่งถือว่าไม่สูงมากนัก

สำหรับปัญหาการแข็งค่าของเงินบาท ADB เห็นว่า รัฐบาลไทยและทุกประเทศไม่ควรออกมาตรการรุนแรง เนื่องจากเป็นการแข็งค่าในทิศทางเดียวกันในภูมิภาค และขอให้มองระยะยาว เพื่อให้เกิดความสมดุลของการลงทุนทั่วโลก

ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในขณะนี้ คือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป สำหรับปัญหาการเมือง เชื่อว่า คงไม่มีเหตุการณ์รุนแรง เพราะไทยมีบทเรียนมาแล้ว

ขณะที่นายจอง วา ลี หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ADB กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียว่า จะขยายตัวร้อยละ 8.2 ในปีนี้ จากเดิมที่ประมาณการที่ร้อยละ 7.5 เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียจะเป็นผู้นำของโลกในการฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ ที่รวดเร็วและแข็งแกร่งมาก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน