แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ 48 จังหวัด

แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ 48 จังหวัด

แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ 48 จังหวัด

รูปข่าว : แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ 48 จังหวัด

แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ 48 จังหวัด


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง และผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 48 จังหวัด โดยแต่งตั้งให้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมต่ออายุราชการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้อีก 1 ปี ขณะเดียวกันได้ให้นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และสลับตำแหน่งเช่น ผู้ว่าฯของจังหวัดที่ถูกย้ายจากกรณีเหตุวางเพลิงศาลากลางช่วงการชุมนุม มาช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย ได้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้ง 2 คน ได้แก่นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, นายชวน ศิรินันทพร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ส่วนนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ที่พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังคงช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป ขณะที่นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เกษียณอายุราชการ

นายปรีชา บุตรศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพ้นจากตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่ามีผลมาจากการที่ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช.ในพื้นที่ ส่วน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสถาบันฯย้ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ขณะที่การแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งนี้ เป็นการออกคำสั่งก่อนที่ นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะเกษียณอายุราชการในเดือนหน้า โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และรองอธิบดีระดับนักปกครองต้น ได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 21 ตำแหน่ง และย้ายสลับตำแหน่งกัน จำนวน 21 ตำแหน่ง แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหญิง 1 คน และต่ออายุราชการให้ นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปเป็นเวลา 1 ปี โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้งานเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และนายสมศักดิ์ มีการปฏิบัติราชการที่ดีเยี่ยม ส่วนตำแหน่งรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยระหว่างที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ฯ ทางกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีการเสนอชื่อในขณะนี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน