กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมลงพื้นที่สอบรุกที่ราชพัสดุสวนผึ้ง

กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมลงพื้นที่สอบรุกที่ราชพัสดุสวนผึ้ง

กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมลงพื้นที่สอบรุกที่ราชพัสดุสวนผึ้ง

รูปข่าว : กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมลงพื้นที่สอบรุกที่ราชพัสดุสวนผึ้ง

กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมลงพื้นที่สอบรุกที่ราชพัสดุสวนผึ้ง

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาปัญหานายทุนบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีอีกครั้ง ก่อนจะมีมติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึก แต่ตลอดการพิจารณา โดยการชี้แจงจากกรมธนารักษ์ และกรมการทหารช่าง เสนอแนะให้ทั้ง 2 หน่วยงานจัดการแยกแยะกลุ่มมวลชนระหว่างประชาชนชาวสวนผึ้ง กับกลุ่มนายทุนผู้บุกรุกออกจากกันให้ชัดเจน ผ่านแนวทางการปฏิบัติ

ประเด็นทำความเข้าใจเพื่อแยกแยะมวลชนระหว่างชาวสวนผึ้งผู้ทำกินในพื้นราบ กับ กลุ่มผู้บุกรุกจากต่างถิ่นเป็นประเด็นที่คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเน้นสอบถามกรมการทหารช่าง และกรมธนารักษ์ เพราะกรรมาธิการฯเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ยังสับสน

พล.ต.วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ช่วยราชการกรมการทหารช่างยอมรับว่า สถานะพื้นที่ราชพัสดุทำให้ประชาชนเข้าใจว่า เมื่อยื่นขอเช่าแล้วที่ดินที่ครอบอยู่จะตกเป็นของรัฐ แต่ยังคงยืนยันจะดำเนินการกลับเฉพาะกลุ่มนายทุนที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลาดชัน และ พื้นที่ป่าลุ่มน้ำหลังปี 2546

นายเจะอามิง โตะตาหยง ประธานกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ทั้งสองหน่วยงานวางแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเสนอหลักการแยกแยะชาวสวนผึ้งออกจากผู้บุกรุกใหม่ ก่อนจะลงพื้นที่เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกทั้งทางอากาศ และพื้นราบเพื่อนำมาประกอบกับข้อมูลคณะทำงานของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ในระหว่างการชี้แจงกรรมาธิการฯกรมการทหารช่างเสนอข้อมูลการยื่นขอเช่าที่ราชพัสดุในอำเภอสวนผึ้งในปีนี้ ที่มีอัตราส่วนที่เป็นประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีร้อยละ 38 อีกร้อยละ 62 มาจากต่างถิ่น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน