พรุ่งนี้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง

พรุ่งนี้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง

พรุ่งนี้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง

รูปข่าว : พรุ่งนี้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง

พรุ่งนี้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง

ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 48 ล้านคน สามารถนำบัตรประชาชนเพียงใบเดียวใช้แทนบัตรทองในวันพรุ่งนี้ เพื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนจำนวน 48 ล้านคน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน สามารถนำบัตรประชาชนเพียงใบเดียวแทนบัตรหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1ต.ค.)เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรหลักประกันสุขภาพสามารถใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและรูปถ่าย เช่นใบเหลือง ใบขับขี่ ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15ปี ใช้สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
สำหรับสิทธิในการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นไปตามชุดสิทธิประโยชน์ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งขณะนี้ครอบคลุมเกือบทุกโรค รวมถึงการบริการทำฟัน ตรวจสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพหลังเจ็บป่วยในรายการที่เหมาะสม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน