สศช.แนะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10

สศช.แนะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10

สศช.แนะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10

รูปข่าว : สศช.แนะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10

สศช.แนะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10

สศช.แนะรัฐบาลจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 เพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณแบบสมดุลในอนาคตนายณรงค์ชัย อัครเศรณี คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เสนอว่าหากรัฐบาลต้องการตั้งงบประมาณแบบสมดุลในอนาคตควรมีแนวทางหารายได้ โดยเฉพาะการเพิ่มภาษีมูลค่าเป็นร้อยละ 10 เพราะถือเป็นการจัดเก็บรายได้ที่ง่ายที่สุด และไม่ทำให้ผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อน อย่างไรก็ตามนายณรงค์ชัย กล่าวอีกว่ารัฐบาลต้องเพิ่มรายได้จากหน่วยงานที่แปรรูปรัฐวิสาหกิจให้มากขึ้นเช่นเดียวกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย และ ปตท. นอกจากนี้การลงทุนโครงการต่างๆ ควรดำเนินการโดยภาคเอกชน รวมทั้งต้องเพิ่มแนวทางการบริหารรายจ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะประสิทธิภาพ คุณภาพของประชาชนและธุรกิจ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน