กฎหมายที่ราชพัสดุ เปิดช่องให้นายทุนเข้าบุกรุก

กฎหมายที่ราชพัสดุ เปิดช่องให้นายทุนเข้าบุกรุก

กฎหมายที่ราชพัสดุ เปิดช่องให้นายทุนเข้าบุกรุก

รูปข่าว : กฎหมายที่ราชพัสดุ เปิดช่องให้นายทุนเข้าบุกรุก

กฎหมายที่ราชพัสดุ เปิดช่องให้นายทุนเข้าบุกรุก

การไม่กำหนดขอบเขตพื้นที่เช่าไม่กำหนดคุณสมบัติผู้เช่า และไม่กำหนดลักษณะการทำประโยชน์ที่ดินจากการเช่า ถูกมองจากอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่า อาจเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้กลุ่มนายทุนสามารถเข้าจับจองหรือเข้าบุกรุกที่ดินราชพัสดุ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และนำไปสู่ข้อเสนอการจัดระบบแยกแยะแนวทางการปฏิบัติ ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจร่วมกันว่า แนวทางการจัดการกับกลุ่มผู้บุกรุก ไม่กระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาบุกรุกได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่

ปรากฏการณ์บุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีถูกมองจากนางสุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถึงข้อด้อยทางกฎหมายพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งต่างจากป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดินปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.เพราะกฎเกณฑ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ราชพัสดุไม่สอดคล้องกับการกระจายที่ดินไปสู่คนจน

นางสุนีเสนอให้หน่วยงานที่แก้ปัญหาการบุกรุกแสดงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ให้ชัดเจน พร้อมไปกับแยกแยะแนวทางดำเนินการกับประชาชนแต่ละกลุ่มเพราะในอำเภอสวนผึ้งมีกลุ่มชาติพันธ์เป็นชุมชนดั้งเดิม และกลุ่มประชาชนที่ย้ายเข้ามาเพราะไม่มีที่ทำกิน ซึ่งต้องมีนโยบายแก้ปัญหาแตกต่างจากกลุ่มทุน นักการเมือง และข้าราชการโดยต้องประสานระดับนโยบายร่วมกับรัฐบาล

คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาการป้องกันประเทศการพัฒนาและการดำเนินการทางทหาร สภาผู้แทนราษฎรเรียกหน่วยงานมาให้ข้อมูล และมีมติให้กรมการทหารช่างบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกบนภูเขาและป่าต้นน้ำ พร้อมกับแยกแยะไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนท้องถิ่นที่ทำกินบนพื้นที่ราบ ซึ่งเป็นมติเดียวกับกรรมาธิการ 2 คณะที่ตรวจสอบก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ดีการบุกรุกที่ราชพัสดุอำเภอสวนผึ้งเกิดขึ้นมาจากนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ที่เปิดช่องให้นายทุนจากต่างถิ่นเข้าจับจองพื้นที่ กรมการทหารช่างจึงไม่สามารถส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพราะติดปัญหาการบุกรุก ซึ่งในการแก้ปัญหาหากต้องพิสูจน์สิทธิ์จะต้องใช้หลักฐานปี2481 ซึ่งจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบ กรมการทหารช่างจึงใช้แนวทางตรวจสอบพื้นที่ที่สามารถจัดให้เช่าได้ในปี 2538 แต่การตรวจสอบการบุกรุกของกลุ่มทุนจะใช้มติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่มาก่อน 4 ตุลาคม 2546 เช่าพื้นที่แปลงนี้ได้ เพราะมีหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศที่ชัดเจนว่า ผู้บุกรุกกลุ่มนี้เข้าทำประโยชน์หลังปี2546


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน