สปสช. เริ่มใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง วันนี้

สปสช. เริ่มใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง วันนี้

สปสช. เริ่มใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง วันนี้

รูปข่าว : สปสช. เริ่มใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง วันนี้

สปสช. เริ่มใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง วันนี้

ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถนำบัตรประชาชนใช้แทนบัตรทอง เพื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ในวันนี้
สำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชน จำนวน 48,000,000 คน อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน สามารถนำบัตรประชาชนเพียงใบเดียว แทนบัตรหลักประกันสุขภาพหรือ บัตรทอง ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยประชาชนที่ไม่มีบัตรหลักประกันสุขภาพ สามารถใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและรูปถ่าย เช่นใบเหลือง ใบขับขี่ ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15ปี สามารถใช้สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน มาขอแจ้งรับสิทธิ์ได้เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สาธารณสุขและ สปสช. ได้ทำระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ไว้แล้ว โดยประชาชนสามารถออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลได้ทั่วประเทศ หากเกิดเหตุขัดข้องหรือไม่ได้รับความสะดวก สามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลข 1330 ส่วนสิทธิในการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นไปตามชุดสิทธิประโยชน์ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขณะนี้ครอบคลุมเกือบทุกโรค เช่น การบริการทำฟัน ตรวจสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพหลังเจ็บป่วยในรายการที่เหมาะสม การรักษาโรคมะเร็ง เอดส์ เบาหวาน ความดัน และ หัวใจ ยกเว้นกรณีล้างไต ไม่ได้คุ้มครองทั้งหมด ซึ่งประชาชนต้องจ่ายค่ารักษาบางส่วนเอง และการผ่าตัดตกแต่ง การปลูกถ่ายตับ ปอด และหัวใจ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน