รมว.สาธารณสุขชวนใช้บัตรประชาชนรับบริการรักษาพยาบาล

รมว.สาธารณสุขชวนใช้บัตรประชาชนรับบริการรักษาพยาบาล

รมว.สาธารณสุขชวนใช้บัตรประชาชนรับบริการรักษาพยาบาล

รูปข่าว : รมว.สาธารณสุขชวนใช้บัตรประชาชนรับบริการรักษาพยาบาล

รมว.สาธารณสุขชวนใช้บัตรประชาชนรับบริการรักษาพยาบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทองรับบริการรักษาพยาบาลฟรี ขณะที่การเข้ารับบริการยังคงสัสน แต่ประชาชนก็พอใจ เพราะสะดวกสบายวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกที่ประชาชนที่รับสิทธิรักษาพยาบาล ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ที่เคยใช้ "บัตรทอง" รักษาพยาบาลจำนวน 48 ล้านคน ทั่วประเทศ จะสามารถใช้บัตรประชาชน แทน "บัตรทอง" เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งการให้บริการวันแรก แม้จะสะดุดเล็กน้อย เนื่องจากประชาชนยังคงสับสน แต่ก็เป็นที่พอใจและชื่นชอบ เพราะได้รับความสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญชวนผ่านทวิตผ่านทวิตเตอร์ ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวรับการรักษาพยาบาลตามนโยบายรักษาฟรี 48 ล้านคน โดยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านแทนได้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน