ตลาดจตุจักรเริ่มจับ-ปรับคนสูบบุหรี่

ตลาดจตุจักรเริ่มจับ-ปรับคนสูบบุหรี่

ตลาดจตุจักรเริ่มจับ-ปรับคนสูบบุหรี่

รูปข่าว : ตลาดจตุจักรเริ่มจับ-ปรับคนสูบบุหรี่

ตลาดจตุจักรเริ่มจับ-ปรับคนสูบบุหรี่

วันนี้เป็นวันแรกที่กรุงเทพมหานคร เริ่มจับปรับผู้ที่สูบบุหรี่ในบริเวณตลาดนัดจตุจักร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้ฝ่าฝืนถูกปรับหลายราย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนำป้ายห้ามสูบบุหรี่มาติดตามจุดต่างๆ รวมทั้งใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าใช้พื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ทราบถึงมาตรการกำหนดให้พื้นที่บริเวณนี้ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซนต์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

นายอรุณ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร หรือ ตลาดนัดจตุจักร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ตลาดนัดจตุจักรมีการจัดสถานที่ให้ผู้สูบบุหรี่ แต่ในปัจจุบันได้ยกเลิกทั้งหมด

เจ้าหน้าที่มีการตั้งโต๊ะปรับกระจายตามบริเวณต่างๆ โดยมีผู้สูบบุหรี่ถูกจับปรับหลายราย แต่ยังมีคนที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบอีกเป็นจำนวนมาก ขณะที่ประชาชนบางส่วนเห็นด้วยกับการดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ฝ่าฝืน

สำหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 กำหนดห้ามสูบบุหรี่ 100 เปอร์เซนต์ ในพื้นที่สาธารณะ 5 ประเภท คือ 1.สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 2.สถานศึกษา 3.สถานนีขนส่ง และยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท 4.ศาสนสถาน และ 5.สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งร้านค้า และตลาดนัด จัดอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน