งานศิลป์สู่หอศิลป์ริมน่าน

งานศิลป์สู่หอศิลป์ริมน่าน

งานศิลป์สู่หอศิลป์ริมน่าน

รูปข่าว : งานศิลป์สู่หอศิลป์ริมน่าน

งานศิลป์สู่หอศิลป์ริมน่าน

ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคสำหรับงานศิลปะ เมื่อผลงานของศิลปินหลายคนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพ ไปจัดแสดงที่หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยเช่นกันลายเส้นที่คมชัดและละเอียดอ่อนของภาพเหมือนบุคคล ภาพสัตว์ ภาพศิลปกรรมในอดีต เป็นภาพพิมพ์โลหะที่รังสรรค์อย่างประณีตโดยประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์ ศิลปินภาพพิมพ์ผู้ออกแบบธนบัตร 20 และ 50 บาทที่ใช้กันในปัจจุบัน หลังจากผ่านการอบรม และฝึกฝนวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ในยุโรป โดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากเทคนิคที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนแล้ว การแกะแผ่นโลหะเป็นลวดลายที่ละเอียดลงน้ำหนักให้แสงเงาสมจริงเป็นงานฝีมือที่ศิลปินน้อยคนจะทำได้

เป็นครั้งแรกที่ประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์ รวบรวมผลงานจากความประทับใจจัดแสดงเป็นนิทรรศการ โดยเลือกที่ หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดบ้านเกิดของเขา จัดแสดงยาวนานกว่า 10 เดือนถึงมกราคมปีหน้า

ทุก 1 - 2 เดือน อาคารใหญ่ในหอศิลป์ริมน่านจะมีผลงานศิลปะของศิลปินมากมายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดแสดงผลงาน อย่างช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้ เป็นภาพจิตรกรรมหลากแนวคิด ของศิลปินบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ต้องการสื่อสารเนื้อหาสาระศิลปะที่สร้างสรรค์อย่างอิสระขณะเรียนรู้ ปฏิบัติงานศิลปะระดับปริญญาโท ผ่านภาพที่เน้นความสด งดงามและร่วมสมัย สู่สายตาผู้ชม ที่ต้องการให้นักเรียน และเยาวชนใน จ.น่านได้ซึมซับงานศิลปะที่ไม่มีคำว่าล้าสมัย

ภายในหอศิลป์ริมน่าน ยังแบ่งพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเป็น เฮือนหนานบัวผัน เพื่อเชิดชูเกียรติ หนานบัวผัน ศิลปินผู้เขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ และวัดหนองบัว อันแสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูงชาวน่านในอดีต ที่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ โดยรวบรวมภาพถ่ายจากจิตรกรรมฝาผนังจัดแสดงแบบถาวร หอศิลป์ริมน่าน จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยที่ไม่ลืมรากเหง้าของงานศิลป์ล้านนาที่ยังคงคุณค่าถึงปัจจุบัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน