ป่าต้นน้ำพื้นที่จ.สงขลาถูกบุกรุกเพิ่ม

ป่าต้นน้ำพื้นที่จ.สงขลาถูกบุกรุกเพิ่ม

ป่าต้นน้ำพื้นที่จ.สงขลาถูกบุกรุกเพิ่ม

รูปข่าว : ป่าต้นน้ำพื้นที่จ.สงขลาถูกบุกรุกเพิ่ม

ป่าต้นน้ำพื้นที่จ.สงขลาถูกบุกรุกเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจคุ้มครองป้องกันและพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาวังพาสวนป่า พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเพิ่มกว่า 1,000ไร่เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ผืนป่าต้นน้ำเทือกเขาวังพา สวนป่าในพระนามาภิไธยภาคใต้ ในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พบผืนป่าถูกทำลายกว่า 10 จุด รวมเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ โดยสภาพป่าถูกลักลอบตัดไม้เพื่อทำให้เป็นป่าเสื่อมโทรมและเข้าไปปลูกเป็นสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งถูกโค่นล้มรอการแปรรูปเป็นจำนวนมาก แต่ไม่พบกลุ่มผู้กระทำความผิด เพราะหลบหนีไปได้ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง
สำหรับพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาวังพาสวนป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นบริเวณใจกลางของป่าต้นน้ำ จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาพบว่า พื้นที่ป่าถูกทำลายเสียหายและแปรสภาพเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์ม เป็นพื้นกว่า 10,000 ไร่ และปัจจุบันยังคงถูกบุกรุกอย่างต่อเนื่อง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน