เอแบคโพลล์ชี้ตำรวจเชื่อมั่นผบ.ตร.คนใหม่

เอแบคโพลล์ชี้ตำรวจเชื่อมั่นผบ.ตร.คนใหม่

เอแบคโพลล์ชี้ตำรวจเชื่อมั่นผบ.ตร.คนใหม่

รูปข่าว : เอแบคโพลล์ชี้ตำรวจเชื่อมั่นผบ.ตร.คนใหม่

เอแบคโพลล์ชี้ตำรวจเชื่อมั่นผบ.ตร.คนใหม่

เอแบคโพลล์สำรวจความคิดเห็นของตำรวจพบเชื่อมั่นการทำงานของผบ.ตร.คนใหม่ ขณะที่ประชาชนเกินกว่าครึ่งยังไม่พอใจการทำงานและอยากให้ตำรวจปฏิบัติเชิงรุกเข้าถึงชุมชนมากกว่านี้ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการทำงานและความคาดหวัง โดยเป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 17 จังหวัด และข้าราชการตำรวจ 567 ครอบครัว จากบัญชีรายชื่อตำรวจทั่วประเทศ โดยพบว่าร้อยละ 72.2 ตำรวจเชื่อมั่นในการทำงานของพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ซึ่งถือว่าอยู่ระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนความต้องการจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ คือ การช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการ เงินเดือน รวมถึงความยุติธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย และพัฒนาการทำงานของตำรวจให้เป็นระบบสากล นอกจากนี้ผลวิจัยยังระบุถึงการสำรวจของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจซึ่งประสบปัญหาในการทำงานพบว่า ประชาชนคาดหวังในการทำงานซึ่งเกินขีดความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้คิดเป็นร้อยละ 76.5 รวมถึงยังมองตำรวจในแง่ลบ คิดเป็นร้อยละ 74.5
ขณะที่ผลสำรวจประชาชน ยังไม่พอใจการทำงานของตำรวจ โดยต้องการให้ตำรวจเข้าถึงประชาชนในเชิงรุกมากกว่านี้ และเห็นว่าตำรวจยังไม่เป็นอิสระจากการครอบงำของนายทุนและการเมือง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยประชาชนลงคะแนนการปฏิบัติงานของตำรวจในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คือ 6.31 และคะแนนภาพลักษณ์โดยรวม คือ 6.46 จากคะแนนเต็ม 10


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน