สปสช.เร่งแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง

สปสช.เร่งแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง

สปสช.เร่งแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง

รูปข่าว : สปสช.เร่งแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง

สปสช.เร่งแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เตรียมโอนเงินงวดแรกให้สถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ปลายเดือนตุลาคมนี้ เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง 191 แห่งนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวว่ากรณีปัญหาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 191 แห่ง ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการรักษาคนไข้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและปัญหาไม่คุ้มทุนในการจ้างแพทย์และพยาบาลไปประจำยังโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่น้อย ขณะที่ปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนเกิดจากการบริหารงานของโรงพยาบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเวรตรวจรักษาถี่เกินไป ทั้งๆ ที่ภาระงานไม่ได้มีมากและการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในอัตราที่มากเกินไป รวมถึงภาระการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาธารณสุข อีกปีละกว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณส่วนนี้ให้

สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง สปสช. จะจัดสรรเงินให้โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากเดิมงวดแรกที่เคยจ่ายให้ร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 หรือกว่า 2,200 ล้านบาท พร้อมทั้งวางระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดทุน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน