ผู้ใช้แรงงานนัดรวมตัว7ต.ค.นี้ ขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ผู้ใช้แรงงานนัดรวมตัว7ต.ค.นี้ ขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ผู้ใช้แรงงานนัดรวมตัว7ต.ค.นี้ ขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

รูปข่าว : ผู้ใช้แรงงานนัดรวมตัว7ต.ค.นี้ ขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ผู้ใช้แรงงานนัดรวมตัว7ต.ค.นี้ ขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ผู้ใช้แรงงานนัดรวมตัวกันวันที่ 7 ต.ค.นี้ เรียกร้องกรณีค่าแรงขั้นต่ำ ขณะที่นักวิชาการแนะรัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อยกระดับชีวิตแรงงาน
แม้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันหรือ กกร. จะไม่เห็นด้วยที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบอัตราเดียวเป็น 250 บาทต่อวันทั่วประเทศแต่ก็มีความเห็นจากนายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่า ต้นทุนจากแรงงานการผลิตนั้นคิดเป็น 1 ใน 5 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งนับว่าต่ำมาก และ10 ปีที่ผ่านมาค่าจ้างของแรงงานขั้นต่ำยังมีความไม่สมดุล และรัฐบาลควรจะวางแผนการปรับค่าแรงขั้นต่ำ

โดยพิจารณาจากเงินเฟ้อต่อปีผนวกกับระดับของการพัฒนาฝีมือของลูกจ้างเพื่อให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีผลิตผลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้วันที่ 7 ตุลาคมผู้ใช้แรงงานจะรวมตัวกันให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาไอแอลโ ฉบับที่ 98 เรื่องสิทธิการรวมตัวและมีการเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน