ยื่นฟ้องเพิกถอน 11 ประเภทโครงการรุนแรง

ยื่นฟ้องเพิกถอน 11 ประเภทโครงการรุนแรง

ยื่นฟ้องเพิกถอน 11 ประเภทโครงการรุนแรง

รูปข่าว : ยื่นฟ้องเพิกถอน 11 ประเภทโครงการรุนแรง

ยื่นฟ้องเพิกถอน 11 ประเภทโครงการรุนแรง

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกและสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้เพิกถอนประกาศกำหนด 11 ประเภทกิจการรุนแรง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน, นายสุทธิ อัชฌาสัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ต่อศาลปกครองสูงสุด ในฐานะเป็นผู้มีส่วนในการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดประเภทกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 11 ประเภท โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว เพราะเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า ภาคประชาชนไม่มีทางเลือกอื่น เนื่องจากเคยยื่นหนังสือทวงถามต่อรัฐบาล ถึงเหตุผลในการตัดและปรับปรุงจาก 18 ประเภทโครงการ ตามที่คณะกรรมการ 4 ฝ่ายเสนอ แต่ก็ไม่ได้รับการชี้แจง และรัฐบาลปฏิเสธจะยกเลิกประกาศนี้ แม้ว่าจะมีกระแสคัดค้านจากภาคประชาสังคม

ส่วนนายสุทธิ เปิดเผยว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อร่วมออกรายการโทรทัศน์ เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กับทุกภาคส่วน ตามที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะจัดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์นี้ และยินดีไปร่วมพูดคุยเพื่อหาข้อยุติในทางนโยบาย แต่ยังยืนยันว่า รัฐบาลต้องทบทวนและประกาศประเภทกิจการรุนแรงฉบับใหม่ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน