นักวิชาการแนะสร้างองค์ความรู้ให้ “ชาวนา-โรงสี-ผู้ส่งออก”

นักวิชาการแนะสร้างองค์ความรู้ให้ “ชาวนา-โรงสี-ผู้ส่งออก”

นักวิชาการแนะสร้างองค์ความรู้ให้ “ชาวนา-โรงสี-ผู้ส่งออก”

รูปข่าว : นักวิชาการแนะสร้างองค์ความรู้ให้ “ชาวนา-โรงสี-ผู้ส่งออก”

นักวิชาการแนะสร้างองค์ความรู้ให้ “ชาวนา-โรงสี-ผู้ส่งออก”

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแนะนำให้รัฐบาลสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวนา โรงสีและผู้ส่งออกข้าวให้เข้าใจระบบตลาด พร้อมกำหนดตลาดเป้าหมายที่เจาะเข้าไปให้ชัดเจน หลังยอดส่งออกข้าวไทยในต่างประเทศเริ่มลดลง ผศ.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยยังครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก แต่ส่วนแบ่งการตลาดของข้าวไทยกลับมีแนวโน้มลดลง โดยปี 2552 เทียบกับปี 2547 ส่วนแบ่งการตลาดไทยลดลงร้อยละ 4.2 ขณะที่เวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 กลับมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในช่วง 10 ปีข้างหน้าเวียดนามจะส่งออกข้าวเพิ่มถึงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปัจจุบัน หรือ ปีละ 7.5 ล้านตัน ขณะที่ไทยส่งออกลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากผลผลิตข้าวของเวียดนามสูงกว่าไทย และยังมีต้นทุนต่ำกว่าจากปัจจุบันไทยได้สูญเสียตลาดข้าวในอาเซียนให้กับเวียดนามแล้ว

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าแนะนำให้ไทยต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดต้นทุน เพื่อสามารถทำตลาดได้ทั้งใน และนอกอาเซียน ขณะเดียวกัน ต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โรงสีและผู้ส่งออกให้เข้าใจตลาด และรัฐบาลควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจนว่าไทยจะรุกตลาดใด


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน