เครือข่ายปชช.ภาคตะวันออก ยื่นฟ้องถอนโครงการรุนแรง

เครือข่ายปชช.ภาคตะวันออก ยื่นฟ้องถอนโครงการรุนแรง

เครือข่ายปชช.ภาคตะวันออก ยื่นฟ้องถอนโครงการรุนแรง

รูปข่าว : เครือข่ายปชช.ภาคตะวันออก ยื่นฟ้องถอนโครงการรุนแรง

เครือข่ายปชช.ภาคตะวันออก ยื่นฟ้องถอนโครงการรุนแรง

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก และ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้เพิกถอนประกาศกำหนด 11 ประเภทโครงการ หรือกิจการรุนแรง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน , นายสุทธิ อัชฌาสัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ยื่นฟ้อง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ต่อศาลปกครองสูงสุด ในฐานะเป็นผู้มีส่วนในการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดประเภทกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 11 ประเภท โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว เพราะเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า ภาคประชาชนไม่มีทางเลือกอื่น เนื่องจากเคยยื่นหนังสือทวงถามต่อรัฐบาล ถึงเหตุผลในการตัดและปรับปรุงจาก 18 ประเภทโครงการ ตามที่คณะกรรมการ 4 ฝ่ายเสนอ แต่ไม่ได้รับการชี้แจง และรัฐบาลปฏิเสธจะยกเลิกประกาศนี้ แม้ว่าจะมีกระแสคัดค้านจากภาคประชาสังคม

ด้านนายสุทธิ เปิดเผยว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อร่วมออกรายการโทรทัศน์ เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กับทุกภาคส่วน ตามที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะจัดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์นี้ และยินดีไปร่วมพูดคุยเพื่อหาข้อยุติในทางนโยบาย พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลต้องทบทวนและประกาศประเภทกิจการรุนแรงฉบับใหม่ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน