ผักแพงรับเทศกาลกินเจ

ผักแพงรับเทศกาลกินเจ

ผักแพงรับเทศกาลกินเจ

รูปข่าว : ผักแพงรับเทศกาลกินเจ

ผักแพงรับเทศกาลกินเจ

ราคาอาหารเจหลายพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผักหลายชนิดแพงขึ้นกว่าเท่าตัวจากภาวะน้ำท่วม แต่ชาวสวนที่ปลูกผักในพื้นที่สูงกลับได้รับอานิสงส์จากผลผลิตที่ปลูกได้จำนวนมาก ชาวสวนผักตามไหล่เขาในตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ต้องจ้างแรงงานเพิ่ม เพื่อเร่งเก็บเกี่ยวผักออกจำหน่ายให้ทันต่อความต้องการในช่วงเทศกาลกินเจ โดยเฉพาะผักชีที่ขายได้ราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัว เพราะพื้นที่ปลูกผักในที่ราบ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ชาวสวนที่ปลูกผักตามไหล่เขามีรายได้ สูงถึงวันละ 5,000 บาท ขณะที่ราคาผักรวมไปถึงอาหารเจส่วนใหญ่มีราคาแพง แต่ร้านขายอาหารเจบางแห่ง เช่น ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใช้วิธีลดปริมาณอาหารแทนการปรับราคา ซึ่งคนขายบอกว่าจำเป็นต้องขายแพงขึ้น ตามต้นทุนในการประกอบอาหารเจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งพาณิชย์จังหวัดในหลายพื้นที่ เช่น ที่จังหวัดมหาสารคามได้เตือนผู้ค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้และให้ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
ขณะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์ และกำแพงเพชร เริ่มจับจ่ายซื้ออาหารในช่วงเทศกาลกินเจ แม้ว่าราคาผักหลายชนิดจะแพงขึ้นกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะผักคะน้าจากกิโลกรัมละ 20 บาท ปรับเพิ่มเป็น 45-50 บาท และเห็ดหอมจากกิโลกรัมละ 130 บาท เพิ่มเป็น 170 บาท ซึ่งคนขายบอกว่าเป็นเพราะผักออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากถูกน้ำท่วม ประกอบเป็นมีความต้องการบริโภคผักสูง
ส่วนโรงเจเต๋าบ้อเก็ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดเตรียมสถานที่และอาหารเจไว้รองรับประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมเทศกาลถือศิลกินเจ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางมาร่วมทุกปี และคาดว่าปีนี้จะมีจำนวนมากขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน