นิทรรศการลิขิตไว้ให้เห็นธรรมของ “ติช นัท ฮันห์”

นิทรรศการลิขิตไว้ให้เห็นธรรมของ “ติช นัท ฮันห์”

นิทรรศการลิขิตไว้ให้เห็นธรรมของ “ติช นัท ฮันห์”

รูปข่าว : นิทรรศการลิขิตไว้ให้เห็นธรรมของ “ติช นัท ฮันห์”

นิทรรศการลิขิตไว้ให้เห็นธรรมของ “ติช นัท ฮันห์”

แม้พุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายานจะมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ล้วนยึดคำสอนพระพุทธเจ้าเช่นกัน อย่างการเผยแผ่พระธรรมของ ติช นัท ฮันห์ ผ่านลายพู่กันและลายลิขิตของพุทธทาสภิกขุ ในนิทรรศการลิขิตไว้ให้เห็นธรรม

ลายพู่กันรูปวงกลมที่วาดโดยพระภิกษุติช นัท ฮันห์ ถูกนำมาวางคู่กับลายลิขิตของพุทธทาสภิกขุ ให้ข้อคิด “การเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง” เป็นปริศนาธรรมของพระมหาเถระทั้ง 2 ที่จัดแสดงใน “นิทรรศการลิขิตไว้ให้เห็นธรรม”สื่อความธรรมะในรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างลายพู่กันและลายลิขิต แต่ให้ข้อคิดธรรมะเช่นเดียวกัน อย่างลายพู่กันเขียนว่า “this is it” และลายลิขิตบันทึกข้อคิด “เช่นนั้นเอง”แม้จะต่างนิกายและอยู่ห่างไกลกันแต่แสดงธรรมไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน

มันเป็นสื่อธรรมะข้อเดียวกัน แต่เป็นวิธีนำเสนอต่างกัน เวลาเรามองพุทธศาสนาเราอาจมองแยก แต่เราจะทำยังไงให้ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียว

การดื่มน้ำชาร่วมกัน เป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่หลายคนชื่นชอบ แต่ขณะที่กำลังส่งน้ำชาและขนมให้ผู้อื่น เรากำลังนึกถึงอะไร และเมื่อยกน้ำชาขึ้นดื่มจิตใจอยู่กับน้ำชาและรสชาติของขนมนั้นหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ แม้กำลังดื่มชาร่วมกันกลับไปคิดถึงเรื่องอื่น แต่พิธีน้ำชา ของวิถีหมู่บ้านพลัม ฝึกให้ผู้ร่วมพิธี ดื่มน้ำชาร่วมกันทั้งกายและใจ ซึ่งถือเป็นอุบายอย่างหนึ่งของการเจริญสติ และทำสมาธิ รวมถึงการนอนและเดินสมาธิที่ให้ระลึกถึงลมหายใจปัจจุบัน
วิถีปฏิบัติธรรมของหมู่บ้านพลัม ซึ่งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งโดยติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระ

นิทรรศการลิขิตไว้ให้เห็นธรรม จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ ติช นัท ฮันห์ จะเดินทางมาธรรมจาริกในประเทศไทย ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ซึ่งนิทรรศการจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน