เริ่มเทศกาลกินเจวันแรก ราคาผักแพงขึ้น

เริ่มเทศกาลกินเจวันแรก ราคาผักแพงขึ้น

เริ่มเทศกาลกินเจวันแรก ราคาผักแพงขึ้น

รูปข่าว : เริ่มเทศกาลกินเจวันแรก ราคาผักแพงขึ้น

เริ่มเทศกาลกินเจวันแรก ราคาผักแพงขึ้น

เทศกาลกินเจ จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรก ทำให้ผักหลายชนิดมีราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัว เพราะน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ขณะเดียวกันในช่วงนี้มีการบริโภคไข่ไก่ลดลง ทำให้ราคาไข่ไก่ตกต่ำเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีปริมาณไข่ไก่ในระบบมากกว่าปกติ เนื่องจากโรงเรียนต่างๆ เริ่มปิดภาคเรียน และอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ คาดว่าจะทำให้การบริโภคลดลงวันละร้อยละ 10-15 ส่งผลให้ไข่ไก่เกินความต้องการการบริโภคประมาณ 50-60 ล้านฟอง และมีแนวโน้มว่าราคาไข่ไก่จะตกต่ำเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันผลผลิตที่มีมากขึ้น เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ชะลอการส่งออกและยืดอายุแม่ไก่ช่วงก่อนหน้านี้ โดยปัจจุบันราคาไข่ไก่อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท ส่วนต้นทุนการผลิตอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท จึงอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือและแก้ปัญหาในระยะสั้น ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อรับซื้อไข่ไก่ส่วนเกิน และเร่งดำเนินนโยบายแก้ไขในระยะยาว

ขณะที่ราคาผัก รวมไปถึงอาหารเจส่วนใหญ่ มีราคาแพงสูงขึ้นกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะผักคะน้า จากกิโลกรัมละ 20 บาท ปรับเพิ่มเป็น 45 - 50 บาท เห็ดหอมจากกิโลกรัมละ 130 บาท เพิ่มเป็น 170 บาท ซึ่งคนขาย กล่าวว่า ราคาผักสูงขึ้นเป็นเพราะผักออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากถูกน้ำท่วม ประกอบกับมีความต้องการบริโภคผักสูง ซึ่งราคาผักที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ ชาวสวนผัก ตามไหล่เขา ในตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ต้องจ้างแรงงานเพิ่ม เพื่อเร่งเก็บเกี่ยวผักออกขาย ให้ทันกับความต้องการในช่วงเทศกาลกินเจ โดยเฉพาะผักชี ขายได้ราคาสูงเกือบเท่าตัว เพราะพื้นที่ปลูกผักในที่ราบ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ชาวสวน ที่ปลูกผักตามไหล่เขา มีรายได้วันละ 5,000 บาท


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน