ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันหวัดนก

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันหวัดนก

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันหวัดนก

รูปข่าว : ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันหวัดนก

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันหวัดนก ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ สั่งทุกอำเภอออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง ทั้งแหล่งอาศัยของนกประจำถิ่น นกอพยพที่เข้ามาทำรังวางไข่ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดนกช่วงปลายฝนต้นหนาว หากพบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงานเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมโรคทันที

เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในแหล่งอาศัยของนกน้ำ นกประจำถิ่น และนกอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาช่วงฤดูหนาวของทุกปี รวมทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก เป็ด ไก่ ทุกพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงหรือช่วงปลายฝนต้นหนาว พร้อมประสานกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในทุกอำเภอ ที่มีนกอพยพและนกตามธรรมชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างใกล้ชิด หากพบว่าสัตว์ปีกหรือนก มีอาการป่วยตายผิดปกติในปริมาณมาก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด เข้าไปตรวจสอบทันที พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ควรหมั่นดูแลเล้า โรงเรือน ให้มีความมิดชิด ให้สัตว์ได้รับความอบอุ่น พร้อมทั้งทำความสะอาดโรงเรือนให้ปลอดจากเชื้อโรคอยู่เสมอ และหากพบ สัตว์ปีกป่วยตายปริมาณมาก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน