นักวิชาการเสนอยกเลิกระบบผู้ว่าราชการจังหวัด

นักวิชาการเสนอยกเลิกระบบผู้ว่าราชการจังหวัด

นักวิชาการเสนอยกเลิกระบบผู้ว่าราชการจังหวัด

รูปข่าว : นักวิชาการเสนอยกเลิกระบบผู้ว่าราชการจังหวัด

นักวิชาการเสนอยกเลิกระบบผู้ว่าราชการจังหวัด

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เสนอแนวทางปฎิรูปประเทศโดยให้ยกเลิกระบบผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ถ่ายโอนข้าราชการ 20 กระทรวงไปทำงานให้ท้องถิ่น เพราะปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเพียงตัวแทนของพรรคการเมือง และทำงานซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการเสวนาเรื่อง “ปฏิรูประเทศไทย ผักชี” ศ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอให้ปฎิรูปประเทศด้วยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยถ่ายโอนข้าราชการจาก 20 กระทรวงไปทำงานให้ท้องถิ่น และยกเลิกระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือ ระบบผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะผู้ว่าฯเป็นเพียงตัวแทนของพรรคการเมือง และรัฐบาลส่วนกลางที่เข้ามาทำหน้าที่กำกับให้ประชาชนปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและมีสิทธิตรวจสอบการทำงานขณะเดียวกันการทำงานก็ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์ ยังบอกอีกว่า ถ้าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเองพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมในกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ในวงเสวนายังเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างภาครัฐกับประชาชนใหม่ เช่น การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน