นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เสนอยกเลิกระบบผู้ว่าฯจังหวัด

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เสนอยกเลิกระบบผู้ว่าฯจังหวัด

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เสนอยกเลิกระบบผู้ว่าฯจังหวัด

รูปข่าว : นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เสนอยกเลิกระบบผู้ว่าฯจังหวัด

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เสนอยกเลิกระบบผู้ว่าฯจังหวัด

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เสนอแนวทางปฏิรูปประเทศ โดยให้ยกเลิกระบบผู้ว่าฯจังหวัด และให้ถ่ายโอนข้าราชการ 20 กระทรวงไปทำงานให้ท้องถิ่น เพราะปัจจุบันผู้ว่าฯจังหวัด เป็นเพียงตัวแทนของพรรคการเมืองศ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนาเรื่อง "ปฏิรูประเทศไทย ผักชี" โดยเสนอให้ปฏิรูปประเทศด้วยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยถ่ายโอนข้าราชการจาก 20 กระทรวงไปทำงานให้ท้องถิ่นและยกเลิกระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือ ระบบผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะผู้ว่าเป็นเพียงตัวแทนของพรรคการเมืองและรัฐบาลส่วนกลางที่เข้ามาทำหน้าที่กำกับให้ประชาชนปฏบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและมีสิทธิตรวจสอบการทำงาน ขณะเดียวกันการทำงานก็ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามศ.ผาสุกยังบอกด้วยว่าถ้าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเอง พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในวงเสวนา ยังเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างภาครัฐกับประชาชนใหม่ เช่น การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน