แนะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาโรคไม่ร้ายแรง

แนะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาโรคไม่ร้ายแรง

แนะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาโรคไม่ร้ายแรง

รูปข่าว : แนะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาโรคไม่ร้ายแรง

แนะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาโรคไม่ร้ายแรง


เวทีเสวนา “ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประเทศไทย” เผยปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องการรักษาพยาบาลของคนเมืองกับคนชนบท พร้อมแนะประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่รักษาโรคที่ไม่ร้ายแรงน.พ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการปฏิรูปประเทศ เปิดเผยในเวทีเสวนาหัวข้อ “ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประเทศไทย” ว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการบริการทางด้านสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกคน ทั้งความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาล เพราะว่าปัจจุบันประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองกว่า 47 ล้านคน ใช้เงินรักษาพยาบาลต่อปีเพียง 70,000 - 80,000 ล้านบาท แต่ข้าราชการประมาณ 5 ล้านคน ใช้ค่ารักษาพยาบาลกว่า 60,000 ล้านบาท รวมถึงจำนวนแพทย์ในเมือง 1 คนรับผิดชอบคนไข้ไม่ถึง 1,000 คน ต่างจากแพทย์ชนบท 1 คนรักษาคนไข้กว่า 10,000 คน

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายด้านยา และการรักษาที่เกินความจำเป็น ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคได้งบประมาณสนับสนุนน้อยมาก รวมถึงคนไข้ไม่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องการรักษาตัวเองทั้งหมดขึ้นอยู่กับแพทย์

ด้าน น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้การปฏิรูประบบสาธารณะสุขของไทยประสบผลสำเร็จคือ ประชาชนต้องเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง และต้องรู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่รักษาโรค เพราะกว่าร้อยละ 70 ที่พบแพทย์เป็นการรักษาโรคที่ไม่ร้ายแรง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน