สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์พระอาการฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์พระอาการฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์พระอาการฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

รูปข่าว : สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์พระอาการฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์พระอาการฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามคำกราบทูลเชิญของคณะแพทย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 3 ต.ค.53 เพื่อรับการรักษาพระโรคต่อมไทรอยด์ คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ต.ค.53 ผลการผ่าตัดเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ทรงฟื้นพระองค์ได้ดีเป็นปรกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
9 ต.ค.53


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน