แนะทำหลักเขตแก้ปัญหาปชช.ถูกใช้เป็นแนวร่วมบุกรุกที่ราชพัสดุ

แนะทำหลักเขตแก้ปัญหาปชช.ถูกใช้เป็นแนวร่วมบุกรุกที่ราชพัสดุ

แนะทำหลักเขตแก้ปัญหาปชช.ถูกใช้เป็นแนวร่วมบุกรุกที่ราชพัสดุ

รูปข่าว : แนะทำหลักเขตแก้ปัญหาปชช.ถูกใช้เป็นแนวร่วมบุกรุกที่ราชพัสดุ

แนะทำหลักเขตแก้ปัญหาปชช.ถูกใช้เป็นแนวร่วมบุกรุกที่ราชพัสดุ

เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสนอให้แบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ชัดเจนระหว่างเขตอนุรักษ์กับเขตที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยควรทำให้ประชาชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้รับสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อป้องกันคนกลุ่มนี้ถูกใช้เป็นแนวร่วมของกลุ่มผู้บุกรุก
ปัญหาบุกรุกที่ดินราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง ถูกนำมาพิจารณาโดยนายไพโรจน์ พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่แสดงความเป็นห่วงแนวทางการแก้ปัญหาของกรมธนารักษ์ ซึ่งพยายามแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เช่าที่ราชพัสดุในเขตที่ประชาชนท้องถิ่นดั้งเดิมทำกินอยู่ก่อนแล้ว เพราะอาจทำให้กลุ่มนายทุน ซึ่งบุกรุกที่โดยผิดกฎหมาย ใช้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นแนวร่วม จึงเสนอให้มีมาตรการแก้ปัญหาต่างกัน ระหว่างคนท้องถิ่นกับกลุ่มนายทุน

แต่สำหรับแนวทางการดำเนินการกับกลุ่มผู้บุกรุก ข้อเสนอของนายไพโรจน์ตรงกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 3 คณะ และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกที่เข้ามาใหม่ ทำประโยชน์ในที่ลาดชัน และพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างเด็ดขาด พร้อมเสนอเพิ่มเติมให้กรมธนารักษ์เปลี่ยนแปลงอัตราการคิดค่าเช่าที่ราชพัสดุให้เป็นธรรม

เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังเห็นด้วยกับแนวทางการจัดทำหลักเขตที่ดินให้ชัดเจนของกรมธนารักษ์ ร่วมกับกรมการทหารช่าง เพราะจะช่วยในการแยกแยะแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนท้องถิ่น พร้อมเสนอกันแนวพื้นป่าต้นน้ำเป็นเขตอนุรักษ์ เพราะถือเป็นพื้นที่ทรัพยากรที่มีความสำคัญ และมีสัญญาณเตือนภัยแล้วจากเหตุน้ำป่าและดินถล่มในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน