ก.สาธารณสุขเผย 4 โรคก่อปัญหาสุขภาพจิต

ก.สาธารณสุขเผย 4 โรคก่อปัญหาสุขภาพจิต

ก.สาธารณสุขเผย 4 โรคก่อปัญหาสุขภาพจิต

รูปข่าว : ก.สาธารณสุขเผย 4 โรคก่อปัญหาสุขภาพจิต

ก.สาธารณสุขเผย 4 โรคก่อปัญหาสุขภาพจิต


กระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรคที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปร้อยละ 25-33 ส่งผลให้อาการผู้ป่วยทรุดลง รักษายากขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดคลินิกดูแลผู้ป่วยและญาติโดยเฉพาะ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรคได้แก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคถุงลมปอดโป่งพองขั้นรุนแรงจะส่งต่อสุขภาพจิต โดยผลสำรวจพบว่าโอกาสที่ผู้ป่วย และญาติใกล้ชิดที่มีประมาณ 6 ล้านคนทั่วประเทศ จะมีปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า ทำให้โอกาสการฟื้นตัวบรรเทาจากโรคเป็นไปได้ยากขึ้น

ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวจะเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า พบในเพศหญิงร้อยละ 10-25 ส่วนเพศชาย ร้อยละ 5-12 คน แต่ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไปร้อยละ 25-33 ผลที่ตามมา คือ จะทำให้อาการผู้ป่วยทรุดลง รักษายากขึ้น เพื่อแก้ปัญหานี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดคลินิกดูแลผู้ป่วยเป็นการเฉพาะ และบูรณาการระบบให้คำปรึกษาแนะนำดูแลญาติด้วย โดยในปี 2554 จัดระบบคัดกรองผู้ป่วยและญาติ 6 โรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาร่วมด้วย

ส่วนคำขวัญวันสุขภาพจิตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี ได้แก่ "สุขภาพจะดีไม่ได้ ถ้าสุขภาพจิตไม่ดี"


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน