นักวิชาการนิด้า แนะปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจ

นักวิชาการนิด้า แนะปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจ

นักวิชาการนิด้า แนะปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจ

รูปข่าว : นักวิชาการนิด้า แนะปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจ

นักวิชาการนิด้า แนะปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจ

“วรพล” ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แนะไทยใช้โอกาสค่าเงินบาทแข็ง ปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจ เน้นการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านลอจิสติกส์
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ระบุสาเหตุของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดจากเงินดอลลาร์อ่อนค่า เพราะรัฐบาลสหรัฐฯ จะยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางเศรษฐกิจต่อไป ขณะเดียวกันดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลง โดยคาดว่าดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับลงมาเหลือร้อยละ 1.75 จากร้อยละ 2.5 ดังนั้น เงินทุนจะมีการไหลเข้ามายังเอเชีย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า เพราะการปรับเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ พร้อมระบุไทยสามารถใช้โอกาสที่เงินบาทแข็งค่าเพื่อปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านลอจิสติกส์ หรือระบบการขนส่งและโทรคมนาคม ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า ทั้งนี้ไทยควรเพิ่มโอกาสด้านเศรษฐกิจจากพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ท่ามกลางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย และอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 1,300 ล้านคน โดยการใช้ระบบลอจิสติกส์เชื่อมโยง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งที่เป็นต้นทุนที่สำคัญด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน