พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มในเกาะช้าง จ.ตราด

พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มในเกาะช้าง จ.ตราด

พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มในเกาะช้าง จ.ตราด

รูปข่าว : พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มในเกาะช้าง จ.ตราด

พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มในเกาะช้าง จ.ตราด

เกาะช้าง จ.ตราด มีทั้งบ้านเรือนประชาชน สวนผลไม้ สวนยางพารา และกิจการที่พักเกิดขึ้นตามหาดต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มได้เสมอการเติบโตของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณบ้านหาดทรายขาว และบ้านไก่แบ้บางส่วน บนเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ทำให้มีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อมีฝนตกต่อเนื่องจนทำให้พื้นที่ชุมชนจึงมักมีน้ำท่วมขังเพราะไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ทัน ขณะที่เหตุดินโคลนถล่มก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณเชิงเขาที่เป็นถนนและจุดชุมวิว

ขณะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าอำเภอคลองใหญ่และกิ่งอำเภอเกาะช้างมีความเสี่ยงจากปัญหาดินและหินถล่ม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเคยแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสภาพทางภูมิศาสตร์อำเภอคลองใหญ่ว่ามีทางลาดเอียงและมีปริมาณฝนตกมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งมีการขุดดินบริเวณเชิงเขามาทำประโยชน์ เมื่อมีฝนตกลงมามากจะทำให้ดินที่อยู่ด้านบนอุ้มนํ้าไว้ในปริมาณที่มากเช่นกัน และเสี่ยงจะถูกกัดเซาะจนดินถล่ม ขณะที่การพัฒนาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาได้ทำลายสภาพแวดล้อมของเกาะช้างไปมาก โดยเฉพาะป่าไม้เชิงเขา ฝนที่ตกลงมาไม่มีอะไรขวางกั้น หรือดูดซับไว้ จึงเกิดดินโคลนถล่ม เช่นเมื่อปี 2549 ที่เกิดน้ำท่วมหนักบนเกาะนี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน