คณะกรรมการค่าจ้างกลาง ไร้ข้อยุติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

คณะกรรมการค่าจ้างกลาง ไร้ข้อยุติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

คณะกรรมการค่าจ้างกลาง ไร้ข้อยุติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

รูปข่าว : คณะกรรมการค่าจ้างกลาง ไร้ข้อยุติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

คณะกรรมการค่าจ้างกลาง ไร้ข้อยุติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

คณะกรรมการค่าจ้างกลางไม่มีข้อสรุปเรื่องตัวเลขการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เพราะต้องรอข้อมูลจากคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ศึกษาย้อนหลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้อัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับค่าครองชีพสะสม
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างกลาง เปิดเผยภายหลังการประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2554 ว่า ยังไม่สามารถหาข้อยุติเรื่องตัวเลขการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เนื่องจากต้องมีการวางกรอบแนวคิดการปรับค่าจ้างให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาวะเงินเฟ้อ 4 ประการ คือ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะต้องคำนึงถึงการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้ใช้แรงงานขั้นพื้นฐานให้มากขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบกับความสามารถในการจ่ายเงินของนายจ้าง ต้องมีคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ศึกษาย้อนหลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้อัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับค่าครองชีพสะสม ต้องศึกษาและวางแนวทางในเรื่องมาตรการ เพื่อลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการ และต้องศึกษาการวางมาตรการเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับแรงงานกลุ่มใหม่ที่จะเข้าสู่สถานประกอบการ

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการค้าจ้างครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงหลักเกณฑ์การขึ้นค่าจ้างเป็น 250 บาทต่อวัน ตามที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ปรารภไว้ ขณะที่ข้อมูลที่จะนำมาประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างทั้งหมดจะได้ข้อสรุปในปลายเดือนพฤศจิกายน 2553 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน