ปศุสัตว์พะเยาพบวัวติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อยเพิ่มเติม

ปศุสัตว์พะเยาพบวัวติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อยเพิ่มเติม

ปศุสัตว์พะเยาพบวัวติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อยเพิ่มเติม

รูปข่าว : ปศุสัตว์พะเยาพบวัวติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อยเพิ่มเติม

ปศุสัตว์พะเยาพบวัวติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อยเพิ่มเติม

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาประกาศให้พื้นที่ 2 ตำบลใน อ.ปง เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว หลังจากพบวัวเป็นโรคปากเท้าเปื่อยเพิ่มเติม ขณะที่ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยยังคงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่เชื้ออย่างเข้มงวด
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยตรวจความผิดปกติของเหงือก ลิ้น และกีบเท้า ของวัว เพื่อคัดกรองสัตว์ตามมาตรการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย หลังจากวัวในพื้นที่ติดเชื้อโรคจนต้องห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ บริเวณตลาดค้าสัตว์ ใน อ.ศรีสำโรง และ อ.เมือง

ส่วนที่ จ.พะเยา ซึ่งพบการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย ในตลาดนัดโค-กระบือ ตลาดท่าวังทอง อ.เมือง และได้ปิดการซื้อ-ขาย เป็นเวลา 1 เดือน ล่าสุด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พบวัวติดเชื้อเพิ่มเติม ใน ต.นาปรัง และ ต.งิม อ.ปง และประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว เป็นเวลา 30 วันแล้ว ส่วนความกังวลว่าจะมีสัตว์เลี้ยงที่ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ ปศุสัตว์จังหวัดยืนยันว่าเป็นไปได้น้อย เนื่องจากพื้นที่ชายแดนด้านจ.พะเยา การเดินทางค่อนข้างลำบาก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน