เครือข่ายแรงงาน ดันร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับแรงงาน

เครือข่ายแรงงาน ดันร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับแรงงาน

เครือข่ายแรงงาน ดันร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับแรงงาน

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงาน ดันร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับแรงงาน

เครือข่ายแรงงาน ดันร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับแรงงาน

เครือข่ายแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ พร้อมกับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นองค์กรอิสระ เพื่อความโปร่งใส
นางวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย องค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานไทย และเครือข่ายแรงงาน เตรียมล่ารายชื่อผู้ใช้แรงงาน 20,000 ชื่อ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับบูรณาการ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ควบคู่กับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมของรัฐบาล เพราะเห็นว่าร่างของรัฐบาล ไม่ได้พูดถึงการปรับแก้โครงสร้างการบริหารสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำเงินของผู้ประกันตนไปใช้ โดยร่างกฎหมายของผู้ใช้แรงงาน ระบุให้ สำนักงานประกันสังคมจะต้องเป็นหน่วยงานอิสระ คณะกรรมการบริหารประกันสังคม มาจากการเลือกตั้ง ขณะที่เลขาธิการสำนักงานจะต้องมาจากกระบวนการสรรหา

ทั้งนี้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงลูกจ้างชั่วคราวของราชการ แรงงานนอกรระบบ และแรงงานข้ามชาติ กำหนดให้ผู้ประกันตนเลือกใช้บริการสถานพยาบาลได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าเหมือนเดิม ขณะที่เรื่องอัตราเงินสมทบรัฐบาลจะต้องออกเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนทุกมาตรา เช่น มาตรา 39 รัฐบาลสมทบเป็น 2 เท่าจากเดิม 1 เท่า มาตรา 40 รัฐบาลต้องจ่ายไม่น้อยกว่าที่ผู้ประกันตนจ่าย โดยกระบวนการล่ารายชื่อจะใช้เวลาทั้งหมด 1 เดือน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน