ภาคเอกชนแนะธปท.คงอัตราดอกเบี้ยแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า

ภาคเอกชนแนะธปท.คงอัตราดอกเบี้ยแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า

ภาคเอกชนแนะธปท.คงอัตราดอกเบี้ยแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า

รูปข่าว : ภาคเอกชนแนะธปท.คงอัตราดอกเบี้ยแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า

ภาคเอกชนแนะธปท.คงอัตราดอกเบี้ยแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเสนอมาตรการลดผลกระทบการแข็งค่าของเงินบาท หลังส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมที่ส่งออกมีอัตราการขยายตัวติดลบ
เงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้ทำให้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเสนอแนวทางให้รัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือ โดยขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง กำหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนเพื่อยับยั้งการไหลเข้าของสกุลเงินต่างประเทศ และขอให้ชะลอ หรือคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เกินร้อยละ 1.75 นอกจากนี้เงินต่างประเทศที่นำเข้ามาลงทุน ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน รวมถึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับเงินต่างประเทศที่เข้ามาเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยไปลงทุนต่างประเทศ

นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งส่งผลกระทบทั้งภาคการผลิตและส่งออก แม้เดือนส.ค.ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกเมื่อคิดเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวร้อยละ 23.9 แต่เมื่อเทียบเป็นค่าเงินบาทแล้วจะอยู่ที่ร้อยละ 17.5 ขณะเดียวกันหลายอุตสาหกรรมที่ส่งออก เมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้ว พบว่าขยายตัวแบบติดลบจากปีผ่านมา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน