จี้สธ.เร่งออกมาตรการเยียวยาเหยื่อน้ำเมา

จี้สธ.เร่งออกมาตรการเยียวยาเหยื่อน้ำเมา

จี้สธ.เร่งออกมาตรการเยียวยาเหยื่อน้ำเมา

รูปข่าว : จี้สธ.เร่งออกมาตรการเยียวยาเหยื่อน้ำเมา

จี้สธ.เร่งออกมาตรการเยียวยาเหยื่อน้ำเมา

เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งออกมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม หลังบังคับใช้กฎหมายมานานเกือบ 3 ปี แต่ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจน
ความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ตามมาตรา 16 ของร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาแล้ว 3 ปี ทำให้เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง ยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เร่งกำหนดมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม, สนับสนุนการรวมตัวเป็นเครือข่าย และส่งเสริมอาชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน ขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ล่าสุด โครงการสร้างเสริมเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งลงสำรวจพื้นที่ 7 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในแต่ละชุมชนจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ มากกว่า 10 คนขึ้นไป โดยส่วนใหญ่มีอาการติดเหล้าเรื้อรัง เครียด ซึมเศร้า สิ้นหวัง ปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอก ขณะที่บางคนก็พิการและถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน