ก.แรงงานเล็งปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อ

ก.แรงงานเล็งปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อ

ก.แรงงานเล็งปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อ

รูปข่าว : ก.แรงงานเล็งปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อ

ก.แรงงานเล็งปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อ

ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำพบว่าการขึ้นค่าจ้างในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา เป็นการขึ้นค่าจ้างที่ไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตแรงงาน จึงเตรียมเสนอข้อมูลการศึกษาให้กับคณะกรรมการค่าจ้างกลาง เพื่อพิจารณาขึ้นค่าจ้างปี 2554 อย่างเป็นธรรม นายสุนันท์ โพธิ์ทอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ เปิดเผยว่า จะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2554 ให้กับคณะกรรมการค่าจ้างกลางภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยจากศึกษาย้อนหลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าก่อนจะมีอนุกรรมการค่าจ้างรายจังหวัด ค่าจ้างขั้นต่ำสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ แต่หลังจากมีการตั้งคณะอนุกรรมการค่าจ้างรายจังหวัด ทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน

ดังนั้น การพิจารณาค่าจ้างครั้งนี้จะให้ความสำคัญกับค่าครองชีพจริงของลูกจ้าง และความสามารถจ่ายของผู้ประกอบการเป็นหลัก โดยยึดจากฐานสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยรวม ซึ่งหากจะต้องเป็นการปรับขึ้นในอัตราก้าวกระโดด เช่น มากกว่า 20 บาท รัฐบาลก็จำเป็นต้องหาแนวทางในการปรับขึ้นค่าจ้างอย่างเป็นธรรมที่สุด

รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า การขึ้นค่าจ้างในอัตราก้าวกระโดดเพื่อให้ค่าจ้างขั้นต่ำสมดุลกับอัตราเงินเฟ้อนั้น จะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ หรือนักลงทุนต่างชาติ ที่มีอยู่กว่า 600 แห่ง แต่อาจจะกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีอยู่กว่า 300,000 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างกลางจะต้องเป็นผู้นำข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ประกอบการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ต้องการเห็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรมสำหรับผู้ใช้แรงงาน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน