กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน - แก้ปัญหาน้ำท่วม

กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน - แก้ปัญหาน้ำท่วม

กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน - แก้ปัญหาน้ำท่วม

รูปข่าว : กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน - แก้ปัญหาน้ำท่วม

กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน - แก้ปัญหาน้ำท่วม

กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนบริเวณถนนศรีนครินทร์เป็นแห่งแรก หลังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วม
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้วยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ รถยก, รถไฟฟ้าส่องสว่าง, เครื่องจักร และยานพาหนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารถยนต์ขัดข้องเนื่องจากน้ำท่วม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นต้นแบบของศูนย์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆต่อไป และขณะนี้กำลังติดตามพายุโซนร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีทิศทางเข้าสู่ประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ที่อาจจะส่งผลกระทบกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ขุดลอกคูคลอง จำนวน 234 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ดำเนินการขุดลอกไปแล้วกว่าร้อยละ 50


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน