“อัมมาร์” ชี้รพ.ขาดสภาพคล่อง มาจากเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์

“อัมมาร์” ชี้รพ.ขาดสภาพคล่อง มาจากเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์

“อัมมาร์” ชี้รพ.ขาดสภาพคล่อง มาจากเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์

รูปข่าว : “อัมมาร์” ชี้รพ.ขาดสภาพคล่อง มาจากเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์

“อัมมาร์” ชี้รพ.ขาดสภาพคล่อง มาจากเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงสาเหตุที่ทำให้โรงพยาบาลขาดสภาพคล่องเกิดจากการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาธารณสุขอีกปีละ 5,000บาท และการจัดสรรเงินให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ทุรกันดาร พร้อมทั้งยืนยันว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้ทำให้โรงพยาบาลทั้งระบบล้มละลาย
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช.ชี้แจงข้อเท็จจริง สถานการณ์การเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้ทำให้โรงพยาบาลทั้งระบบเป็นหนี้และประสบภาวะล้มละลาย เพราะงบประมาณของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เพิ่มขึ้นขณะที่แนวโน้มเงินสดคงเหลือของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็สูงขึ้นด้วยโดยปี2545 มีงบคงเหลือ 14, 605 ล้านบาทและปี 2553 คงเหลือ 42,968 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,800บาท

แต่ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องนายอัมมาร์ สยามวาลา ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดสรรเงินให้กลุ่มโรงพยาบาลในพื้นที่ทุรกันดารและมีประชากรน้อย รวมทั้งการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาธาณสุขอีกปีละ 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2552ซึ่งไม่รวมอยู่ในงบค่าใช้จ่ายรายหัวของสปสช.และสำนักงบประมาณก็ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณให้

ในปี 2554 สปสช.จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นให้กับทุกจังหวัดจำนวน 7,716 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2553 ส่วนหน่วยบริการ 289 แห่งที่ต้องเฝ้าระวังปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจะจัดสรรเงินเพิ่มขึ้นอีก 2,283 ล้านบาทส่วนกลุ่มโรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องแล้ว 428 แห่งจะจัดสรรงบเพิ่มอีก 2,800 บาท


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน